EKK Faluröd 300/500V Den klassiska EKK Kabeln i Falurött utförande. Faluröd PVC-isolerad och PVC-mantlad kabel avsedd för fast installation. För förläggas både inomhus och utomhus, dock ej direkt i mark eller i vatten. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer.

Ledare: Blank, solid kopparledare enligt IEC 60228-1. PVC isolerad. Mantel i PVC.
Temperatur: Max 70°C vid kontinuerlig drift.
Konstruktion: Enligt SS 424 02 19-3.

Nu kan du få en snygg kabelläggning på ditt faluröda hus!

Glöm inte Faluröda Clips, vi har också Faluröda utanpåliggande kopplingsdosor och Faluröda vägguttag samt strömbrytare.