Hörnanslutning för 1-fasskenssystem 230V i vitt eller silver med inner- respektive ytterutförande.