Kulodosa av halogenfri termoplast. Plats för upp till tre kopplingsplintar. Utlopp utföres med ELKOs doskniv eller ursparingstång.
Max. 6 st dragavlastare E:1437566 kan användas i varje dosa.