PM Flex Flexrör FQ 16/20 PM Flex Flexrör FQ 16/20 klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning. Kan användas vid alla typer av elinstallationer, nybyggnationer, renovering och förläggning på valv.

PM Flex Flexrör FQ 16/20

PM Flex Flexrör FQ 16/20 är ett fördraget flexrör tillverkad i halogenfri polypropylen. Flexröret är fördraget med halogenfri FQ kabel i olika storlekar, se specifik artikelrad, med runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel. Flexröret är färgkodat i grått i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvanitetsberäkning.